Skip to content

Spearmint Sparkle - Miyuki Delica 11/0

$3.00

Spearmint Sparkle - Miyuki Delica 11/0

  • Miyuki Delica DB 2378
  • Approximately 5 grams